Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi

 • MALNÜTRİSYON VE ÖNEMİ
 • ADIM ADIM KLİNİK NÜTRİSYON
 • TEMEL BESİN ÖĞELERİ NE İŞE YARAR
 • YOLUNDA GİTMEYEN İŞLER
Kubilay Demirağ - Başkan

Ahmet Çoker - II.Başkan

Murat Gündüz - Genel Sekreter

Kutay Demirkan - Sayman

 

 

Zarife Kuloğlu - Üye

Bülent Saka - Üye

Derya Hopancı Bıçaklı - Üye

Meltem Gülhan Halil - ESPEN Konsey Üyesi


Sevgili Öğrencilerimiz,

Malnütrisyon, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasının yanısıra hastaların morbidite ve mortalitelerini artıran önemli faktörlerden birisidir. Aynı zamanda sağlık harcamalarında önemli bir artışa da neden olmaktadır. Malnütrisyonla mücadelede atılması gereken adımlar malnütrisyonun farkedilmesi, değerlendirilmesi, uygun nütrisyon desteğinin uygulanması ve takip edilmesi olarak sıralanabilir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde en önemli noktalardan birisi sağlık çalışanlarında malnütrisyon ile ilgili farkındalığın artırılmasıdır.

Klinik nütrisyon alanında ülkemizde faaliyet gösteren tek multidisipliner dernek olan Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN), bu amaçla yapmış olduğu eğitim faaliyetlerine 2016 yılında öğrencileri de dahil etmiştir. Bu proje ile 2016 yılında MNI (Medical Nutrition International Industry) tarafından verilen ödülü almaya hak kazanmıştır. Ankara ve İstanbul’dan sonra bu yıl Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresinin üçüncüsünü İzmir’de düzenlemekten büyük mutluluk ve heyecan duymaktayız.


Klinik nütrisyonun tüm yönleriyle interaktif olarak ele alınacağı kongrede öğrenciler de farklı hastalık gruplarında uygulanan nütrisyon tedavisini olgu sunumları eşliğinde aktaracaklardır. Öğrencilerin klinik nütrisyona bakış açılarına ve sonraki meslek yaşamlarında nütrisyon tedavisine yaklaşımlarına önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu organizasyona hepinizin katılımını bekliyoruz. III. Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresinde İzmir’de buluşmak dileğiyle.


Sevgilerimle

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu adına
Başkan - Dr. Kubilay DEMİRAĞ

 


12 EKİM 2018 / CUMA

10:00 - 10:30 : KAYIT

10:30 - 11:00 : AÇILIŞ
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Necdet Budak ( Ege Üniversitesi Rektörü )

Malnütrisyon ve önemi: Tıbbi ve mali boyutlar
Kubilay Demirağ ( KEPAN Derneği Başkanı )

11:00 – 12:30 : PANEL 1 - HAYDİ BAŞLAYALIM
Oturum Başkanı: Ahmet Çoker

 • Malnütrisyonu nasıl tanırız? Olgu sunumları eşliğinde / Erişkin - Derya Hopancı Bıçaklı
 • Gereksinimlerin hesaplanması / Erişkin - Mehmet Uyar
 • Malnütrisyonu nasıl tanırız? Olgu sunumları eşliğinde / Çocuk - Zarife Kuloğlu
 • Gereksinimlerin hesaplanması  / Çocuk - Ayça Etensel

  12:30 - 13:30 : ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 - 14:00 : KONFERANS
  Oturum Başkanı: Okay Nazlı

 • Nütrisyon tedavisinde temel prensipler ve ekip çalışmasının önemi - Sadık Kılıçturgay
 • 14:00 - 15:30 : PANEL 2 - ADIM ADIM KLİNİK NÜTRİSYON
  Oturum Başkanı: Murat Gündüz

 • Oral nütrisyon desteği - Dilek Ongan
 • Enteral nütrisyon - Ömer Ünalp
 • Parenteral nütrisyon - Ferda Kahveci

  15:30 - 16:00 :
  KAHVE ARASI

  16:00 - 17:30 : OLGU SUNUMLARI - 1
  Oturum Başkanları: Pınar Tosun, Haldun Kar

 • Yaşlı hastada klinik nütrisyon uygulamaları - Atatürk Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Ayşe Kopar, Hüseyin Eroğlu  
 • Cerrahide Klinik Nütrisyon Uygulamaları - Katip Çelebi Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Sibel Öncel
 • Olgu sunumu - Ebru Özdemir

 • 13 EKİM 2018 / CUMARTESİ

  09:00 - 10:30 : PANEL 3 - TEMEL BESİN ÖĞELERİ NE İŞE YARAR?
  Oturum Başkanı: Hülya Sungurtekin

 • Karbonhidratlar - Simge Kavcar
 • Proteinler - Eray Kara
 • Yağlar - Pars Tunçyürek

 • 10.30 - 11:00 : KAHVE ARASI

  11:00 - 12:30 : OLGU SUNUMLARI - 2
  Oturum Başkanları: Derya Hopancı Bıçaklı, Melek Çivi

 • Onkolojide klinik nütrisyon uygulamaları - Ege Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Gülcan Delal Önen
 • Olgu sunumu - Kübra Özdemir
 • Yoğun bakımda klinik nütrisyon uygulamaları - Celal Bayar Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Neslihan Nur Gürsoy, Hatice Elif Özdemir

 • 12:30 - 13:30 : ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 - 15:00 : PANEL 4 - YOLUNDA GİTMEYEN İŞLER
  Oturum Başkanı: Hale Akpınar

 • Enteral nütrisyonda intolerans bulguları - Hale Akpınar
 • Parenteral nütrisyonda karşılaşılan sorunlar - Nimet Şenoğlu
 • Klinik nütrisyonda monitörizasyon - İlkin Çankayalı
 • İlaç besin etkileşimi - Kutay Demirkan

  15:00 - 15:30 : KAHVE ARASI

  15:30 - 17:00 : OLGU SUNUMLARI - 3
  Oturum Başkanları:, Şebnem Bıçakçı, Çiğdem Ömür Ecevit

 • Nörolojide klinik nütrisyon uygulamaları - Çukurova Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Fidan Şenova, Ayşe Nennioğlu
 • Olgu sunumu - Tuğçe Kaltar
 • Çocuk hastada klinik nütrisyon uygulamaları - Ege Üniversitesi
 • Olgu sunumu - Güzide Kofalı
 • Olgu sunumu - Merve Cövüt
 • KAYIT İŞLEMLERİ

  * On-line kayıt sisteminde kayıt olacak olan öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri bölümü seçerek bu bölüme ait öğrenci kimlik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.

   

  KONGRE KAYIT ÜCRETİ : 35 TL

   Kayıt ücretine dahil hizmetler:

  • Toplantılara Katılım
  • Kahve Molaları
  • Yaka Kartı
  • Kongre Materyalleri
  • Katılım Sertifikası
  • Öğle yemeği 

   

   

  • KONGRE TARİHİ ve YERİ
  • III. Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi, 12-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Prof.Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi, İzmir'de gerçekleştirilecektir. 

  • KAYIT ve DANIŞMA
  • Kongreye katılan herkesin kayıt olması esastır

   Kayıt ve Danışma Masaları: 12 Ekim 2018 tarihinden itibaren saat 09:00– 20:00 saatleri arasında açık olacaktır. Kayıt ücreti; bilimsel aktivitelere katılım, öğle yemekleri, yaka kartı, sertifika, ve tüm kongre kitini kapsamaktadır

  • SERTİFİKA ve YAKA KARTLARI
  • Kongre katılımcılarına KEPAN tarafından kongre katılım sertifikası 13 Ekim 2018 günü kayıt deskinden verilecektir.

   Tüm katılımcıların kongre süresince “Yaka Kartlarını” yanlarında bulundurmaları mecburidir. Kaybolan yaka kartlarının yenisi ancak kayıt ücretinin tamamının yeniden ödenmesi ile verilecektir.

  BİLİMSEL SEKRETERYA

  • Prof.Dr. Murat GÜNDÜZ - Kongre Sekreteri
  • Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, ADANA
  • 0 322 338 67 42
  • muratgunduz70@gmail.com
  • PLAZA PCO - Organizasyon Sekreteryası
  • İbrahim Yazıcı 1 Plaza No:22 Nilüfer, BURSA
  • 0 224 441 27 27
  • nur.okuroglu@majorgroup.org - Nur Okurloğlu